Υπηρεσίες

Για να εξασφαλίσουμε την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, εκτός από την παραγωγή πλακετών παρέχουμε και συμπληρωματικές υπηρεσίες.


Στόχος μας είναι η υψηλή ποιότητα της παραγωγής μας, η αξιοπιστία μας και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Εκτός από την παραγωγή πλακετών αναλαμβάνουμε

1- την βελτίωση θεωρητικού σχεδίου και τοποθέτηση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων απλών και επιφανειακής στήριξης.
2- Δημιουργία stencil για τα panel παραγωγής ή τα δείγματα σας.

Σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων


Σχεδιασμός πλακέτας από το θεωρητικό διάγραμμα.

Μας δίνετε το θεωρητικό κύκλωμα και δημιουργούμε πρωτότυπη πλακέτα την οποία μπορείτε να δοκιμάσετε πριν φθάσετε στο στάδιο της παραγωγής.


Δημιουργία πλακέτας από πρωτότυπη πλακέτα χωρίς την ύπαρξη θεωρητικού κυκλώματος.

Μας δίνετε μια πρωτότυπη πλακέτα και εμείς σας παράγουμε ένα αντίγραφο για να το δοκιμάσετε.


Σχεδιασμός κυκλωμάτων

Μας δίνετε μια περιγραφή του κυκλώματος που θέλετε να κατασκευάσετε και εκτιμούμε το κόστος και τον χρόνο υλοποίησή του. Σχεδιάζουμε αναλογικά ή ψηφιακά κυκλώματα, κυκλώματα με μικροελεγκτές κλπ.