Τεχνικές Πληροφορίες

Χρήσιμες πληροφορίες σχεδίασης


Μην στέλνετε όλα τα αρχεία που μπορεί να βγάλει ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα.
Στείλτε μας μόνο τα αρχεία Gerber RS274-X που θα χρειαστούμε για την παραγωγή. Κάθε αρχείο Gerber αντιπροσωπεύει μόνο ένα στρώμα PCB
· Top layer
· Bottom layer
· Solder Top Mask
· Solder Bottom Mask
· Silk Top
· Silk Bottom
· Drill
Εκτός από τα δεδομένα Gerber, χρειαζόμαστε ακόμα το Excellon αρχείο για το άνοιγμα των οπών, το οποίο περιέχει όλες τις διαμέτρους και τις θέσεις των οπών του PCB σας.
Επιπλέον

Ονομασία αρχείων

Χρησιμοποιήστε σαφείς και εύκολα κατανοητές ονομασίες αρχείου και προσπαθήστε να αποφύγετε τα μεγάλα ονόματα αρχείων.

Μονάδες μέτρησης

Χρησιμοποιήστε την ίδια μονάδα μέτρησης (σε χιλ. ή ίντσες) στα αρχεία Gerber και Excellon

Ονομασία των Layers

Γράψτε μία λέξη στα στρώματα χαλκού, αυτό θα βοηθήσει να αποφύγουμε τα λάθη κατοπτρισμού. Συνήθως επιλέγονται το Component ή Solder, top ή bot ή οτιδήποτε άλλο θέλετε.

Σχετικά με τα Layers

Είναι πολύ σημαντικό όλα τα στρώματα (layers) και τα δεδομένα διάτρησης (nc drill) να ταυτίζονται. Αυτό σημαίνει ότι το κείμενο στην επάνω πλευρά του χαλκού σας θα πρέπει να είναι αναγνώσιμο και στην κάτω πλευρά θα πρέπει να είναι μη αναγνώσιμο (mirror).

Παρακαλούμε μην στέλνετε πρόσθετα αρχεία, όπως αρχεία Word (doc), αρχεία Excel (xls), λίστες υλικών και πληροφορίες συναρμολόγησης κλπ. εάν δεν απαιτούνται για την παραγωγή, για την αποφυγή καθυστερήσεων.